Ειδική Δικαστική Γραφολογία

Ειδική Δικαστική Γραφολογία

Σκοπός

Στα πλαίσια σχηματισμού μιας δικανικής πεποίθησης και ορθής απόφασης το δικαστήριο, συχνά, ζητάει την διερεύνηση συγκεκριμένων εγγράφων (χειρόγραφων ή δακτυλογραφούμενων) ή υπογραφών προκειμένου να εξακριβωθεί η γνησιότητα τους.

Επιπλέον…

Η Επιστήμη της Δικαστικής Γραφολογίας μπορεί να εφαρμοστεί και σε έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση.

Υπηρεσίες

Πιο αναλυτικά, ένας επαγγελματίας Γραφολόγος παρέχει τις υπηρεσίες του σχετικά με:

01 Γνησιότητα εγγράφων

Μελέτη του ιστορικού ενός χειρόγραφου εγγράφου και του τρόπου προετοιμασίας του προκειμένου να εξακριβωθεί η γνησιότητα (πατρότητα) του. Κατά τη συγκριτική εξέταση των εγγράφων μπορεί να προκύψουν θέματα νόθευσης (ηθελημένη τροποποίηση, προσθήκη γραμμής ή αριθμών) ή πλαστότητας (ολοκληρωτική πλαστότητα).

Εξετάζονται οποιασδήποτε φύσης ιδιωτικά ή δημόσια έγγραφα. Τα πιο συνήθη έγγραφα που εξετάζονται είναι: διαθήκες, επιταγές, συναλλαγματικές, συμβόλαια, συμφωνητικά, ανώνυμες επιστολές κ.α.

02 Γνησιότητα υπογραφής

Όπως και στη γνησιότητα εγγράφων έτσι και στη γνησιότητα υπογραφής εξακριβώνεται η γνησιότητα και η πατρότητα μιας υπογραφής, μέσω της συγκριτικής μεθόδου.

Επιπλέον Υπηρεσίες

Αναλυτική Γραφολογία

Η Αναλυτική Γραφολογία ερευνά την προσωπικότητα του γράφοντος και ερμηνεύει τον χαρακτήρα του μέσω της γραφής.

Υπηρεσίες Παλαιογραφίας

Ένας Γραφολόγος μπορεί να διαβάσει, να αναγνωρίσει και να αποδώσει παλαιά χειρόγραφα έγγραφα αλλά και να ορίσει τη χρονολογία αυτών.

Χρειάζεστε Νομική βοήθεια;

Μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Ειδική Δικαστική Γραφολόγος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δικηγόρος – Δικαστική Γραφολόγος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 – 19:00
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 53, 4ος όροφος, Λάρισα
Τηλέφωνο: 2410 251 572