Υπηρεσίες

Υπηρεσίες
0
0
0
0

Ειδική Δικαστική Γραφολογία

Μελέτη και ανάλυση ενός εγγράφου (χειρόγραφου ή δακτυλογραφούμενου) ή μιας υπογραφής για να πιστοποιηθεί η γνησιότητα (πατρότητα) του.

Αναλυτική Γραφολογία

Η Αναλυτική Γραφολογία ερευνά την προσωπικότητα του γράφοντος και ερμηνεύει τον χαρακτήρα του μέσω της γραφής.

Υπηρεσίες Παλαιογραφίας

Ένας Γραφολόγος μπορεί να διαβάσει, να αναγνωρίσει και να αποδώσει παλαιά χειρόγραφα έγγραφα αλλά και να ορίσει τη χρονολογία αυτών.

Χρειάζεστε Νομική βοήθεια;

Μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Ειδική Δικαστική Γραφολόγος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δικηγόρος – Δικαστική Γραφολόγος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 – 19:00
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 53, 4ος όροφος, Λάρισα
Τηλέφωνο: 2410 251 572